oktober 24

Valg i Japan: En japansk valgkamp er en larmende affære

0  comments

Asger Røjle Christensen

HONJITSU – Nyt fra Japan: En japansk valgkamp varer officielt kun tolv dage. Kun i de tolv dage er det tilladt at køre rundt i boligkvartererne med larmende højtalervogne og minde vælgerne om, hvem der er med i valget. Ellers ville den slags være helt forbudt.

Og undervejs i valgkampen er der kun en søndag, hvor de fleste formodes at være hjemme – og den søndag har været i dag. Næste søndag er det jo valgdag, og på selve valgdagen er stemningen i dagens løb stille og respektfuld. Valgkampen slutter brat lørdag aften.

Men netop derfor har der sikkert været god gang i volumenknapperne i forstæderne i dag. Reglerne for en valgkamp siger, at man skal skrue ned for lyden, når man er i nærheden af en skole eller et sygehus, men ellers får den alt, hvad den kan trække.

Udfordringen for kandidaterne er, at vælgerne ved et japansk valg traditionelt ikke har skullet sætte et kryds, men derimod selv skrive kandidatens eller partiets navn på stemmesedlen. Derfor er det vigtigt at minde folk om, hvem der overhovedet er med i valget – akkurat samme funktion som valgplakater i lygtepælene har i Danmark.

”Dette er Toeda. Jeg er kandidat ved valget. Stem på Toeda. Vær hilset”, gentager den arme kandidat igen og igen, mens han eller hun transporteres rundt mellem boligblokkene og vinker ud af bilvinduet. Ikke et ord om politik. Kun kandidatens eget navn, igen og igen.

Der bliver selvfølgelig indimellem holdt valgtaler med et mere politisk indhold, men det foregår typisk i myldretiden ved indgangen til de større jernbanestationer i valgkredsen, hvor mange potentielle vælgere kommer forbi – og det sker for de fleste kandidaters vedkommende nok mest på hverdagene.

I de senere år forsøger de fleste kandidater at nå ikke mindst de yngre vælgere via internettet, men her er der også meget strikse regler for, hvad man må og ikke må. Så højtalervognene kan ikke undværes.

(Foto fra overhusvalgkampen i 2007: Jacob Ehnmark/flickr)


Tags

højtalervogne, japan, Japanvalg, underhus, valgkamp


Dette kunne måske også interessere dig?

Nyt foredrag: Hokkaido

Nyt foredrag: Hokkaido
Kommentarer er meget velkomne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}