september 3

Bureaukraten der blev offer for bureaukratiet

0  comments

Asger Røjle Christensen

HONJITSU – Nyt fra Japan: Japans upopulære premierminister, Yoshihide Suga, har i dag meddelt, at han har opgivet at blive genvalgt. Han havde rodet sig ud i et taktisk spil omkring timing af efterårets underhusvalg og partiledervalg, som han i sin aktuelle svage position slet ikke kunne styre. Det politiske kaos er vokset ham over hovedet.

Suga blev valgt som regeringschef for kun et år siden. Han blev dengang på baggrund af otte forudgående år som loyal kabinetsminister set som en garant for, at forgængeren Shinzo Abes politik ville blive fortsat. Men han var samtidig en helt anden type politiker end Abe.

Hvor Abe er en idealist med afsæt i samfundets øverste lag, som talte inderligt for et opgør med landets efterkrigsforfatning, mens almindelige vælgere interesserede sig langt mere for pensionsforhold og sundhedspolitik, så er Suga en praktisk politisk håndværker med tæt relation til det japanske bureaukrati. Han gjorde straks en tiltrængt digitalisering af Japans offentlige bureaukrati til sin personlige kæphest.

Denne praktiske approach skabte ham en kortvarig indledende popularitet, hvor hans regering i de første uger var oppe på en opbakning på 70 procent. Mange var trætte af den højtflyvende Abe og al hans snak om sikkerhedspolitik.

Men efterhånden som året gik, mistede Suga-regeringen popularitet, og forleden dag var den nede på 26 procent i en måling i avisen Mainichi Shimbun. Det var regeringens famlende og usikre håndtering af covid-19-pandemien og den langsommelige udrulning af Japans vaccinationskampagne, som folk var utilfredse med, ja, mange var rasende over. Samtidig med at man trods lukkede grænser og stor modstand i befolkningen styrede mod at holde sommerens olympiske lege i Tokyo med 79.000 tilrejsende deltagere fra alle verdensdele.

Men problemerne med smittebekæmpelse og vaccinations-kampagne har begge rod i det samme bureaukrati, der ellers fra begyndelsen var Sugas stærkeste politiske base. Japan er stadig langt bagud i digitalisering, det var derfor ikke muligt at gennemføre enstrengede løsninger i hele landet. Alting kom til at tage forfærdeligt lang tid, og utilfredsheden i befolkningen var massiv.

Til sidst var der så mange i regeringspartiet, som begyndte at mene, at det ville koste partiet alt for mange stemmer at gå ud i en valgkamp i efteråret med en upopulær figur som Suga i spidsen, og hans situation blev helt uholdbar. Men uanset hvem der ender med at blive valgt som hans afløser, vil vedkommende i løbet af kort tid stå med akkurat den samme bureaukratiske struktur - og dermed den samme bureaukratiske udfordring.

(Foto: Kantei)


Tags

bureaukrati, covid-19, LDP, politik, suga, vaccinationer, valgkamp


Dette kunne måske også interessere dig?

Nyt foredrag: Hokkaido

Nyt foredrag: Hokkaido
Kommentarer er meget velkomne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}