juni 25

Japansk provinsby: Tre generationer bør bo sammen

0  comments

Asger Røjle Christensen

(Denne artikel er skrevet til og offentliggjort af Kristeligt Dagblad)

Rabat på bybusser og sporvogne samt gratis adgang til museer og parker – hvis bedsteforældre og børnebørn går i byen sammen.

Det er i den japanske provinsby Toyama en af opskrifterne på at styrke familiebåndene i befolkningen og få tre generationer til at blive boende sammen. Det skaber gladere og mere velfungerende familier – og det sparer kommunen for en masse penge til pleje og forsorg af ensomme og svagelige ældre.

Det er tankegangen hos byens populære borgmester, Masashi Mori, som selv bor i en tre-generationsfamilie, og som har siddet på posten siden 2002. Ved det seneste borgmestervalg blev han genvalgt med 86 procent af stemmerne.

”Bedsteforældrene giver tre gange så mange is på udflugten, som forældrene ville have givet. Så børnene er glade, de gamle er glade, og der knyttes stærkere bånd i familierne, når vi på den måde stimulerer, at børnebørn og bedsteforældre går ud sammen,” fortalte Masashi Mori, da en gruppe udenlandske journalister besøgte Toyoma for at se på byens markante ældrepolitik.

En ældrepolitik, som har fået den japanske regering til at kåre Toyama til ”fremtidsby” på det felt. Fra hele Japan kommer fagfolk rejsende for at lære af byens ældreforsorg.

”En god ide,” vurderer professor John Campbell fra University of Michigan, som i en menneskealder har forsket i udviklingen af sundhedssystemer i øst og vest, men altid har haft fokus på udviklingen i Japan.

”Jeg mener, at andre steder burde overveje det samme. Omkostningerne er overkommelige, og selv om effekten måske ikke er så stor, er det et godt signal om, at byen tror på solidaritet mellem generationerne,” siger han.

Udfordringen for Japans bysamfund er enorm. Det japanske samfund grånes i et endnu højere tempo end andre industrilande i verden. Fødselstallet er faldet i mange år, og allerede nu er en ottendedel af alle japanere over 75 år gamle. Hvis statistikkerne blot fremskrives, vil der om 30 år kun være 1,2 japaner i den arbejdsdygtige alder om at forsørge hver pensionist.

Toyama er med sine 420.000 indbyggere en moderne by i et ellers dybt konservativt område på Japans såkaldte bagside ind mod det asiatiske fastland. Byen har et relativt stort mellemlag med liberalt sindelag.

Med borgmesterens ord ”forstår vælgerne behovet for forandring”.

Det kommunale program, hvor der gives rabat på busser og sporvogne og gratis adgang til kommunale seværdigheder og mødesteder, hvis børnebørn og bedsteforældre tager på udflugt sammen, blev indledt i 2011. Og det ser ud til at virke.

Allerede i 2013 var antallet af besøgende ved de offentlige faciliteter, der deltager i programmet, inklusive byens videnskabsmuseum, dens familiepark, dens astronomiske observatorium og et lokalt frilandsmuseum, steget med 13 procent. 50.000 bedsteforældre og børnebørn var gået forbi billetsælgerne uden at betale.

Det er slet ikke utænkeligt, at ideen vil kunne sprede sig, for holdningen i det japanske samfund er stadig, at det er godt og sympatisk, når tre generationer bor sammen, og gamle værdier om udholdenhed og tålmodighed på den måde gives videre fra bedsteforældre til børnebørn.

Det er ikke altid muligt. Enten fordi den unge far forflyttes af firmaet til en anden ende af Japan, fordi boligerne er for små, eller fordi udviklingen ude i samfundet går så hurtigt, at holdningerne bliver for forskellige til, at man kan enes.

Men hvor det er muligt, kan tre-generationsfamilierne være med til at skabe forståelse for de store udgifter, som Japan vil have i de kommende år til ældrepleje, pensioner samt ombygning af sine byer, så de gamle kan rykke rundt. Hvis man bor meget tæt sammen, vil de gamle være til stede i de yngre generationers hverdag hver eneste dag. Det er vigtigt for at få dem til at føle, at det skal have høj prioritet, at familiens ældre har det godt til det sidste – også selv om det er dyrt for samfundet.

Borgmester Mori lægger ikke skjul på, at denne pointe også er et væsentligt argument for, at man stimulerer tre-generationsfamilier så ihærdigt i hans kommune.

Byen Tonami, som ligger i den samme del af landet som Toyama, har en tilsvarende ordning med rabatter til bedsteforældre på udflugt med deres børnebørn. Andre kommuner rundtomkring i landet har andre ordninger, men med det samme formål, nemlig at stimulere, at borgerne bor i tre-generationsfamilier.

Toyonaka Kommune ved storbyen Osaka holder arrangementer, som retter sig mod både bedsteforældre og børnebørn. Og mange steder besøger skole- og børnehaveklasser med mellemrum lokale plejehjem for at optræde for de ældre og opmuntre dem.

”Generelt er folk positive over for den slags arrangementer,” fortæller lektor Nobu Ishiguro fra Osaka Universitet, som er ekspert i, hvordan nordisk velfærd har påvirket udviklingen i Japan.

”I vore dage har børn færre og færre anledninger til at snakke med ældre, og den slags arrangementer giver dem mulighed for at lære ældre mennesker bedre at kende,” forklarer hun.

Nobu Ishiguro fortæller, at nogle kommuner ligefrem giver kontant økonomisk støtte til tre-generationsfamilier i form af tilskud til huskøb eller renovering af gamle huse.

”Japan har sammenlignet med andre lande værre problemer med social isolation, og vi forsøger at styrke og promovere social kapital. Den slags arrangementer vil sandsynligvis kunne bidrage til dette,” forklarer Nobu Ishiguro.

Hvis kommunerne til gengæld vælger den slags løsninger for at spare på udgifterne til ældrepleje, så ”er det ikke så nemt og vil ikke kunne give hurtige resultater”, spår hun.


Tags


Dette kunne måske også interessere dig?

Nyt foredrag: Hokkaido

Nyt foredrag: Hokkaido
Kommentarer er meget velkomne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}