december 25

Her kan man aflæse drømme du ikke selv kan huske

0  comments

Asger Røjle Christensen

(Denne forskningsfortælling er skrevet til og offentliggjort af Kristeligt Dagblad)

På Kyoto Universitet i Japan er professor Yukiyasu Kamitani og hans forskerhold langt fremme med at dekode indholdet i sovende menneskers drømme ved at scanne deres hjerner under søvnen.

Forskere på Kyoto Universitet i Japan har taget afgørende skridt i retning af at blive i stand til at ”aflæse” drømme, mens folk sover. Drømme, som folk ikke altid selv ville være i stand til at huske om morgenen.

”Fra nervecellerne kan vi udtrække information fra hjernen og komme frem til mere og mere præcise signaler”, fortæller forskergruppens leder, professor Yukiyasu Kamitani. En uhøjtidelig og konstant smilende mand med en smittende begejstring over sine resultater.

Tolkningen af drømmene fremstår ikke på forskernes skærme som lange forklaringer af indviklede forløb. De fremstår derimod som visuelle afspejlinger af, hvilke emner drømmene handler om, og til en vis grad hvilke følelser forsøgspersonerne gennemlever under søvnen.

Det lyder som det rene science fiction. Men det er meget praktisk og konkret forskning, som i al stilfærdighed har fundet sted i årevis.

Udgangspunktet for forskningsholdets målrettede indsats på universitetets Afdeling for Neuroinformatik gennem mere end et årti er en avanceret MRI-hjernescanner og i første omgang tre forsøgspersoner. Tre unge mænd, som nemt falder i søvn, og som er i stand til at sove i en scanner, mens deres hjerne bliver målt og vejet, og som ikke mindst er villige til at blive vækket hele tiden, så snart de er faldet i søvn. ”Hvad drømte du lige nu? Hvad drømte du lige nu?”

”Vi ser på den menneskelige hjernes funktioner, bevægelser og aktivitet”, fortæller Yukiyasu Kamitani.

Forskningen går ud på at indsamle og analysere data om blodstrømme i hjernen, som kan knyttes til bestemte mentale tilstande, forsøgspersonen kan være i, og på det grundlag udlede gentagne mønstre i samme data-materiale.

Gradvist har forskerholdet udviklet en ”dekoder”, der kan oversætte aktivitet under søvnen på et bestemt sted i hjernen til et bestemt drømmeindhold – og den anden vej rundt.

I første omgang er der ikke tale om dybere følelser, men om meget konkrete og genkendelige ting fra folks hverdag, som de ofte drømmer om.

Ved at interviewe folk i hjernescanneren, mens de er vågne, har man stedfæstet billeder som ”mand”, ”kvinde”, ”mad”, ”bil” og ”vej” på et kort over lige præcis deres hjerne. Dette bliver i computernes software oversat til bestemte hierarkier mellem de forskellige synsindtryk – og dermed en række meget primitive algoritmer, som efterfølgende bliver benyttet til visuelt at aftegne indholdet af samme personers tanker og drømme på en computerskærm.

Derefter aflæste man igen i selve scanneren aktiviteten i hjernen under samme forsøgspersoners drømme og vækkede dem hele tiden for at tjekke, om det på basis af den visuelle afspejling var korrekt, at nu drømte han eller hun igen om mad.

Man har i løbet af forskningsprojektet opsamlet over 200 ”drømmerapporter” fra hver af de oprindelige tre forsøgspersoner, og andelen af rigtige svar ligger på 60 procent. En præcision, som lover godt for fremtiden, vurderer forskerholdet.

”Men der er store forskelle fra person til person”, understreger Yukiyasu Kamitani. ”Man er nødt til at have en dekoder, som er udviklet til præcis den enkelte person.”

Han viser som eksempel, hvordan man længe har kunnet dekode hjernens bevægelser, når en person i vågen tilstand knytter sin hånd eller flytter sine fingre. En computer kan på basis af disse data få en kunstig hånd til et gentage de samme bevægelser.

Det er i princippet det samme, han gør med sin søvnforskning. Det er bare langt mere vanskeligt, fordi ”vi har tendens til at glemme vores drømme så hurtigt”.

Yukiyasu Kamitani drømmer selv om, at hans og hans kollegers forskning vil give så meget dybere forståelse af hjernens virke, at den en skønne dag inden alt for længe vil kunne finde praktisk anvendelse i lægevidenskaben. Det kunne for eksempel ske ved, at handicappede personer i højere grad vil kunne styre kunstige lemmer med deres egen hjerne uden at skulle have et særligt apparat indopereret til det formål.

 

Fakta

Forsker: Professor Yukiyasu Kamitani

Sted: Afdelingen for Neuroinformatik, Laboratorierne for Computer-neurovidenskab, Kyoto Universitet

Forskning: At identificere og vise folks drømme i visuel afspejling

Formål: At nå frem til praktisk anvendelse i lægevidenskaben


Tags

drømme, forskning, hjerneforskning, kamitani, KD, kyoto


Dette kunne måske også interessere dig?

Nyt foredrag: Hokkaido

Nyt foredrag: Hokkaido
Kommentarer er meget velkomne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}