juli 15

Det japanske militær vinder popularitet – men mangler rekrutter

0  comments

Asger Røjle Christensen

HONJITSU – Nyt fra Japan: De japanske selvforsvarsstyrker, Jieitai, har altid været omstridte i selve Japan. I de senere år har de vundet ny popularitet i befolkningen, men ikke desto mindre bliver det sværere og sværere at rekruttere nye unge japanere til styrkerne. Et stort problem for et land, som ifølge egne rapporter og erklæringer befinder sig i en stadig mere truet sikkerhedspolitisk situation.

”Der er et barsk rekrutteringsmiljø omkring Jieitai”, lød det fra det japanske forsvarsministerium i forgårs ved præsentationen af årets hvidbog om Japans forsvar. ”Vi forsøger at gøre noget ved det ved at hæve lønningerne fra næste finansår, især startlønningerne”.

Officielt bør det samlede Jieitai i dag have en kvart million mand ansat, men man har i de senere år manglet mellem 20.000 og 25.000 i at nå dette mål. I takt med at antallet af unge japanere i tyverne falder og falder, bliver det mere og mere vanskeligt at motivere unge japanere af begge køn til en militær karriere. I de yngre årgange er rækkerne kun fyldt trekvart op.

En uforholdsmæssig stor andel af dem, der er ansat, bruger deres tid på rekrutteringskampagner over for dem, der er lidt yngre end dem selv. Men lønnen er stadig lavere end den, man vil få i politiet. Risikoen for at blive flyttet rundt i landet, fjernt fra familie og venner, er langt større. Og en del af arbejdet er hårdt og beskidt.

I de første år efter krigen, hvor alt, der havde med militær at gøre, var forhadt i brede del af befolkningen, levede Jieitai en skjult tilværelse på baser ude i bjergene, og styrkerne blev primært bemandet af unge mænd, som ikke havde kunnet bestå optagelsesprøverne til andre, mere attraktive jobs.

En effektiv indsats ved Kobe-jordskælvet i 1995 og især ved tsunamien i 2011 har væsentligt forbedret styrkernes image i befolkningen, men det betyder også, at mange af dem, der rent faktisk melder sig, forventer et liv som nødhjælpsarbejdere ved katastrofer, og de og deres mødre får nogle gange et chok ved den militære del af uddannelsen og udsigten til i værste fald at blive udsendt på militære missioner.

Selv om 90 procent at de japanske vælgere i dag ifølge meningsmålinger støtter Jieitai, der stadig af sine mest stædige kritikere opfattes som et forfatningsstridigt militær, giver det ikke ret mange flere ansøgere til en uddannelse og karriere inden for selvforsvarsstyrkerne.

 ”Hvis ikke vi om tyve år vil kunne erstatte et betydeligt antal mennesker med robotter, vil det bliver svært at fastholde det nuværende niveau i krigskapacitet”, har den tidligere viceforsvarsminister Akihisa Nagashima udtalt. ”Japans sikkerhedspolitiske situation vil ikke blive mere fredelig, så efter min mening er dette en meget alvorlig situation”.


Læs også en grundig amerikansk rapport fra Stimson Center om de vigtigste udfordringer for det japanske militær

(Topfoto: Phil Sussman/public domain, bundfoto: GSDF)


Tags

befolkning, beskæftigelse, honjitsu, japanforsvar, jieitai, pacifisme, SDF


Dette kunne måske også interessere dig?

Nyt foredrag: Hokkaido

Nyt foredrag: Hokkaido
Kommentarer er meget velkomne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}