februar 16

Østens velfærdsmarked giver Danmark mere prestige end penge

0  comments

Velfærdseksporten til Østen bliver nok aldrig nogensinde ”det nye bacon” for Danmark, som danske erhvervsfolk for få år siden drømte om.

Men det betyder ikke, at den ingen indflydelse har haft på udviklingen af velfærdsydelser og måske især ældrepleje i både Japan og Kina. Den har faktisk haft stor betydning for lokale fortalere for en velfærdspolitik.

Jeg har skrevet en lang og grundig artikel til ugebrevet A4 om årtiers dansk indsats på dette felt. Undervejs kommer jeg godt rundt om emnet.


Tags

A4, ældreforsorg, ældrepleje, danmark, handel, velfærd


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350