juni 8

Ny japansk lov: Brug andre folks jord

0  comments

Asger Røjle Christensen

Forkant.nu: Rundt omkring i det hendøende UdkantsJapan ligger der landområder på i alt 4,1 millioner hektar – et område svarende til knap nok hele Danmarks areal – som ingen gør krav på at eje, og som blot ligger øde hen.

Det er synd og skam, mener man i parlamentet i Tokyo, som netop har vedtaget en særlov, der gør det muligt for foreninger og virksomheder i en periode af ti år at benytte den slags grunde til alle mulige fornuftige fælles formål for beboerne i området.

Der er tale om lukkede fabriks- og værkstedsgrunde.

Der er tale om almindelige huse med haver, som er forladt af dem, der boede i dem.

Og frem for alt er der tale om marker, der ligger brak, fordi de, der dyrkede dem, er døde, og ingen efterladte har gjort krav på dem. Ikke altid fordi man ikke ved, hvem de er. Ofte vælger de efterladte inde i byerne selv, at de ikke gider udfylde alle papirerne – og betale gebyrerne – ved en overdragelse af afdøde forældres jord fra den ene generation til den næste.

Den nye lov skal gøre det muligt at bruge den slags grunde til midlertidige formål som barakker til skoleklasser og hospitalsstuer, når skoler og hospitaler i området ombygges, men også til at holde lokale festivaler og byfester eller simpelt hen indrette området til parker, legepladser eller en slags forsamlingshuse for borgerne i området – og på den måde gøre det mere attraktivt for børnefamilier.

Hvis en ejer pludselig melder sig, skal området inden for en vis frist leveres tilbage i samme stand, som man modtog det. Men hvis dette aldrig sker, og hvis folk for eksempel er glade for en etableret park eller legeplads, kan tilladelsen ifølge den nye lov sagtens forlænges ud over de oprindelige ti år.

At så store landområder ligger brak, siger noget om, hvor affolket Japans yderkanter er på vej til at blive. Avisen Yomiuri Shimbun citerer i anledning af den nye lov en ekspertgruppe for den forudsigelse, at Japan inden år 2040 vil have 7,2 millioner hektar af den slags ødemark uden ejer. Det svarer i areal til hele den nordlige ø Hokkaido.

Det er ikke bare et spild. Det er også farligt. Forsømt land øger risikoen for jordskred og oversvømmelser og gør det vanskeligere at organisere redningsindsatsen ved naturkatastrofer.

I de flestes øjne vil den nye lov derfor nok blive set som ren og skær sund fornuft. Men den er ikke desto mindre et delvist opgør med den ejendomsret til Japans mange små jordlodder, som blev knæsat med den amerikanske besættelsesstyrkes jordreform lige efter Anden Verdenskrig, en reform, som havde til hovedprincip, at de, der dyrkede jorden, også ejede den. Princippet har været holdt i hævd lige siden og har gjort det politisk følsomt at røre ved denne ejendomsret.

LINK:

Læs Yomiuri Shimbuns nyhed om den nye særlov.


Tags

befolkning, ejendom, forkant, japanere, landområder, udkantsjapan


Dette kunne måske også interessere dig?

Nyt foredrag: Hokkaido

Nyt foredrag: Hokkaido
Kommentarer er meget velkomne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}