juni 23

Da Japan kom til Roskilde

0  comments

Tak til Torben Kristensen for en fin og personlig omtale af bogen om "Nyboe og hans Japan" i Roskilde Avis.

Roskilde spiller som by en hovedrolle i bogens sidste kapitel.


Tags


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350