Guld
Mangel på arbejdskraft i den arbejdsdygtige alder er allerede et stort problem mange steder i Udkants-Japan. Og det problem vil kun blive værre i de kommende årtier. Derfor er regeringen modstræbende i gang med at lempe på de stramme regler for indvandring på alle mulige områder. Der er særlige ordninger for sygeplejersker, IT-professionelle og bygningsarbejdere […]Continue Reading